Kurs na szybowiec

Kurs na szybowiec

Organizowany przez nasz ośrodek szkoleniowy kurs na szybowiec, uprawnia do pilotowania tego typu maszyn latających. Osoby pragnące nabyć nowe umiejętności, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie szybowcowe cena obejmuje, zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne, a także obowiązkowe badania medyczne. Proponowany przez nas kurs na szybowiec dotyczy osób, które w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mają ukończone 14 lat. Aby uzyskać taki dokument, jak licencja na szybowce, należy także uzyskać co najmniej drugą klasę w wydanym orzeczeniu lekarskim, nie później niż przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku ubiegania się o taki dokument, jak licencja na szybowiec rekreacyjny, należy także posiadać orzeczenie LAPL.

Kurs na szybowiec – szkolenie teoretyczne i praktyczne

Oferowane przez nas kursy szybowcowe składają się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego. Pierwsza część obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej. To zajęcia prowadzone w sali wykładowej w budynku aeroklubu w trybie weekendowym. Trwają one około dwóch miesięcy. Szkolenie teoretyczne, które poprzedza wydanie takiego dokumentu, jak licencja szybowcowa, kończy się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. Osoby, które z różnych względów nie przystąpią do egzaminu teoretycznego, nie mogą odbywać zajęć praktycznych. Osoba, która pragnie sterować szybowcami musi odbyć szkolenie szybowcowe w zakresie praktycznym. Program szkolenia praktycznego realizowany jest według ustalonego harmonogramu. Obejmuje on start za wyciągarką, naukę lotu po prostej, technikę zakrętów, lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, a także zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych, podczas startu czy też wyprowadzania maszyny z korkociągu.

Jak zostać pilotem szybowca?

Polecamy przez nas kurs szybowcowy cena jest adekwatna, zarówno do ilości przeprowadzanych lotów, odbywających się w ramach zajęć praktycznych, jak i do zaangażowania wykładowców, prowadzących szkolenia teoretyczne. Otrzymana po pozytywnym zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego licencja pilota szybowcowego, umożliwia poruszanie się tego typu maszynami latającymi. Każdy pilot szybowca po pozytywnym zdaniu egzaminów praktycznych i teoretycznych, jest w stanie bezpiecznie poruszać się w przestrzeni powietrznej, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Licencja pilota szybowcowego, która wydawana jest w naszym ośrodku szkoleniowym, uprawnia do pilotażu wyżej wymienionych maszyn latających. Kursy szybowcowe, organizowane przez nas ośrodek, odbywają się cyklicznie.

Dodaj komentarz