Podwyższone PDW, MPV i P-LCR – czy takie wyniki oznaczają chorobę?

Podwyższone PDW, MPV i P-LCR – czy takie wyniki oznaczają chorobę?

Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, na jakie może skierować nas lekarz. Odbierając wynik czasem możemy z nich wyczytać, że mamy podwyższone PDW, MPV i P-LCR. Czy to oznacza, że cierpimy na jakąś chorobę? I czym w ogóle są te wskaźniki?

Ludzka krew składa się z krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Każde z nich pełnią określone role w naszym organizmie. Krwinki „zawieszone” są w osoczu, które jest podstawowym płynnym składnikiem krwi (stanowi ok. 55 proc. jej objętości). Podczas morfologii określa się wysokość wskaźników dotyczących poszczególnych rodzajów krwinek. Erytrocyty, leukocyty oraz trombocyty mają swoje własne parametry. Podwyższone PDW, MPV, P-LCR odnosi się do trombocytów.

Co oznaczają wskaźniki PDW, MPV i P-LCR?

Trombocyty, czyli płytki krwi odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi oraz skurczu naczyń krwionośnych. W przeciwieństwie do leukocytów i erytrocytów nie są komórkami w pełnym znaczeniu tego słowa – to strzępki komórek pozbawione jądra. W ramach badania krwi określa się najczęściej cztery wskaźniki związane z trombocytami:

  • PLT, czyli całkowita liczba płytek krwi znajdująca się w jednostce krwi; norma to 150-400 tys. na mm sześć. krwi;
  • PDW charakteryzuje zróżnicowanie płytek krwi pod kątem ich objętości; wskazuje, czy są one podobnej wielkości, czy istnieje między nimi duża różnorodność; średnio wartość PDW mieści się w granicach 6,1-11fl (lub 40-60 proc.).
  • MPV opisuje średnią wielkość trombocytu i określa, czy ma on prawidłową wielkość lub czy jest zbyt mały lub zbyt duży; prawidłowe wartości MPV mieszczą się w granicach 7,5- 10,5 fl;
  • P-LCR to tzw. odsetek dużych płytek; zwykle określa się go podczas standardowej morfologii, lekarze zlecają to badanie kiedy niezbędna jest dokładna ocena trombocytów; norma to 13-43 proc.; wynik P-LCR można interpretować wyłącznie w odniesieniu do pozostałych wskaźników dotyczących płytek krwi, czyli PLT, PDW i MPV.

Patrząc na podane tu normy dotyczące poszczególnych wskaźników należy też koniecznie pamiętać, że różnią się one nieznacznie pomiędzy poszczególnymi laboratoriami. Wynika to z różnic w metodach opracowywania materiału badanego.

Co oznacza podwyższone PDW, MPV, P-LCR?

Napisaliśmy już, że na wynik P-LCR należy patrzeć w kontekście pozostałych wskaźników dotyczących trombocytów, ale tak naprawdę dotyczy to każdego z tych parametrów. Kluczowe jest tu zwłaszcza PLT. Przy prawidłowej liczbie płytek krwi niewielkie odchylenia od normy PDW, MPV, P-LCR zwykle nie mają większego znaczenia.

Jeżeli mamy podwyższone PLT mamy do czynienia z nadpłytkowością, która może występować przy przewlekłych stanach zapalnych, dużym wysiłku fizycznym, przy niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony oraz w przypadku ciąży i nowotworów.

Znacznie podwyższone PDW i podwyższone MPV występują przy infekcjach bakteryjnych, plamicy małopłytkowej lub przewlekłych białaczkach. Podwyższone PDW w połączeniu z obniżonym MPV może towarzyszyć anemii hipoplastycznej (wynikającej z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) i niedokrwistości megaloblastycznej; może pojawić się również w trakcie chemioterapii. Podwyższone P-LCR może wskazywać na plamicę autoimmunologiczną. To choroba, w ramach której nasz organizm sam niszczy trombocyty. To powoduje, że we krwi pojawia się dużo płytek dużych i olbrzymich. Objawem plamicy mogą być krwawienia z nosa i dziąseł, łatwe powstawanie siniaków oraz długie i obfite miesiączki.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *