Podwyższone PDW, MPV i P-LCR – czy takie wyniki oznaczają chorobę?

Podwyższone PDW, MPV i P-LCR – czy takie wyniki oznaczają chorobę?

Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, na jakie może skierować nas lekarz. Odbierając wynik, czasem możemy z nich wyczytać, że mamy podwyższone PDW, MPV i P-LCR. Czy to oznacza, że cierpimy na jakąś chorobę? I czym w ogóle są te wskaźniki?

Ludzka krew składa się z krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Każde z nich pełnią określone role w naszym organizmie. Krwinki „zawieszone” są w osoczu, które jest podstawowym płynnym składnikiem krwi (stanowi ok. 55 proc. jej objętości). Podczas morfologii określa się wysokość wskaźników dotyczących poszczególnych rodzajów krwinek. Erytrocyty, leukocyty oraz trombocyty mają swoje własne parametry. Podwyższone PDW, MPV, P-LCR odnosi się do trombocytów.

Co oznaczają wskaźniki PDW, MPV i P-LCR?

Trombocyty, czyli płytki krwi odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi oraz skurczu naczyń krwionośnych. W przeciwieństwie do leukocytów i erytrocytów nie są komórkami w pełnym znaczeniu tego słowa – to strzępki komórek pozbawione jądra. W ramach badania krwi określa się najczęściej cztery wskaźniki związane z trombocytami:

  • PLT, czyli całkowita liczba płytek krwi znajdująca się w jednostce krwi; norma to 150-400 tys. na mm sześć. krwi;
  • PDW charakteryzuje zróżnicowanie płytek krwi pod kątem ich objętości; wskazuje, czy są one podobnej wielkości, czy istnieje między nimi duża różnorodność; średnio wartość PDW mieści się w granicach 6,1-11fl (lub 40-60 proc.).
  • MPV opisuje średnią wielkość trombocytu i określa, czy ma on prawidłową wielkość lub czy jest zbyt mały lub zbyt duży; prawidłowe wartości MPV mieszczą się w granicach 7,5- 10,5 fl;
  • P-LCR to tzw. odsetek dużych płytek; zwykle określa się go podczas standardowej morfologii, lekarze zlecają to badanie kiedy niezbędna jest dokładna ocena trombocytów; norma to 13-43 proc.; wynik P-LCR można interpretować wyłącznie w odniesieniu do pozostałych wskaźników dotyczących płytek krwi, czyli PLT, PDW i MPV.

Patrząc na podane tu normy, dotyczące poszczególnych wskaźników, należy też koniecznie pamiętać, że różnią się one nieznacznie pomiędzy poszczególnymi laboratoriami. Wynika to z różnic w metodach opracowywania materiału badanego.

Co oznacza podwyższone PDW, MPV, P-LCR?

Napisaliśmy już, że na wynik P-LCR należy patrzeć w kontekście pozostałych wskaźników dotyczących trombocytów, ale tak naprawdę dotyczy to każdego z tych parametrów. Kluczowe jest tu zwłaszcza PLT. Przy prawidłowej liczbie płytek krwi niewielkie odchylenia od normy PDW, MPV, P-LCR zwykle nie mają większego znaczenia.

Jeżeli mamy podwyższone PLT mamy do czynienia z nadpłytkowością, która może występować przy przewlekłych stanach zapalnych, dużym wysiłku fizycznym, przy niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony oraz w przypadku ciąży i nowotworów.

Znacznie podwyższone PDW i podwyższone MPV występują przy infekcjach bakteryjnych, plamicy małopłytkowej lub przewlekłych białaczkach. Podwyższone PDW w połączeniu z obniżonym MPV może towarzyszyć anemii hipoplastycznej (wynikającej z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) i niedokrwistości megaloblastycznej; może pojawić się również w trakcie chemioterapii. Podwyższone P-LCR może wskazywać na plamicę autoimmunologiczną. To choroba, w ramach której nasz organizm sam niszczy trombocyty. To powoduje, że we krwi pojawia się dużo płytek dużych i olbrzymich. Objawem plamicy mogą być krwawienia z nosa i dziąseł, łatwe powstawanie siniaków oraz długie i obfite miesiączki.

Różne rodzaje morfologii krwi

Pełna morfologia krwi jest narzędziem używanym do pomiaru liczby różnych typów komórek we krwi. Obejmuje czerwone krwinki, białe krwinki, płytki krwi i hemoglobinę. Pełna morfologia krwi to seria testów, które można wykonać na próbce krwi w celu określenia rodzaju i liczby białych i czerwonych krwinek, płytek krwi i hemoglobiny obecnych w próbce. Pełną morfologię krwi często wykonuje się w ramach badania fizykalnego lub w ramach rutynowych badań przesiewowych w kierunku chorób takich jak niedokrwistość lub białaczka. 

Ten test jest zwykle zlecany przez lekarza w celu określenia liczby czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi we krwi i zawartości hemoglobiny. Pełną morfologię krwi (CBC) można również wykorzystać do oceny czynności nerek. CBC można na ogół wykonywać rutynowo w ramach badania fizykalnego lub badań przesiewowych w kierunku takich stanów, jak anemia lub białaczka. Może być stosowany do oceny czynności nerek, jeśli występują objawy, takie jak białko w moczu (które jest markerem uszkodzenia nerek) lub jeśli w przeszłości występowała choroba nerek. Ten test obejmuje czerwone krwinki, białe krwinki, płytki krwi i hemoglobinę

Jakie są najczęstsze przyczyny wzrostu liczby krwinek?

Najczęstsze przyczyny wzrostu liczby krwinek to nowotwór i białaczka. Rak to choroba, która może prowadzić do wzrostu liczby krwinek. Charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem komórek, które mogą rozprzestrzeniać się na inne części ciała. Najczęstszymi rodzajami raka są raki płuc, piersi, okrężnicy i prostaty.

Białaczka to rodzaj nowotworu krwi, który wpływa na produkcję lub funkcję białych krwinek. Najczęstsze typy białaczki to ostra białaczka limfocytowa i przewlekła białaczka limfocytowa. Wzrost liczby krwinek może być również oznaką innych schorzeń, takich jak niedobór witaminy B12, niedobór witaminy D, niedobór kwasu foliowego i choroba wątroby.

Jakie są objawy niskiej lub wysokiej liczby krwinek?

Kiedy ktoś ma niski poziom hemoglobiny lub niski poziom białych krwinek, może odczuwać objawy, takie jak zmęczenie, duszność i zawroty głowy. Objawy wysokiego stężenia hemoglobiny lub wysokich białych krwinek obejmują zwiększone siniaki i krwawienia, obrzęk i podatność na infekcje. Hemoglobina jest substancją chemiczną na bazie żelaza, która jest przenoszona w czerwonych krwinkach. Procent hemoglobiny we krwi wpływa na zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Ta substancja chemiczna pomaga transportować tlen z płuc do innych części ciała, gdy krąży on w tętnicach i żyłach. Robi to przez proces zwany transportem tlenu. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn niskiego poziomu hemoglobiny (lub zmniejszenia liczby czerwonych krwinek) u dorosłych: 

Niektóre schorzenia, takie jak anemia, zaburzenia czynności nerek lub wątroby oraz niektóre rodzaje raka, mogą wpływać na produkcję hemoglobiny. W rzadkich przypadkach niski poziom hemoglobiny może być spowodowany działaniem niektórych leków.

3 Comments

Dodaj komentarz