Pałace wśród jezior

Pałace wśród jezior

Najwyżej położone tereny Pomorza

Obszar Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowkiego zalicza się do najwyżej położonych terenów Pomorza. Najwyższa jest Siemierzycka Góra – 256 m n.p.m. Rzeki i potoki o głęboko wciętych dolinach mają w wielu miejscach charakter typowo górski.

Pałace wśród jezior

Polanów, miasto, które nadało nazwę całemu regionowi wysoczyzny, leży w dolinie rzeki Grabowej pośród morenowych wzniesień Warblewskiej i Świętej Góry. Pośród luźnej zabudowy z końca XIX w. wznoszą się eklektyczny ratusz, kościół z XVIII w., kaplica z 1912 r. oraz spichlerz. Święta Góra była już w średniowieczu obiektem pielgrzymek. Dzisiaj mieści się tam zespół franciszkańskiego sanktuarium Matki Bożej Bramy Niebios.

Krąg to niewielka wieś letniskowa na północ od Polanowa w dolinie Grabowej. Na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami: Długim i Zamkowym leży zespół rezydencji Podewilsów (hotel). Obecną formę korpusu zamku z czterema narożnymi basztami nadała XVII-wieczna przebudowa.  Z wcześniejszej gotyckiej budowli zachowały się piwnice. Neorenesansowe skrzydła dobudowano na przełomie XIX/XX w. Zamek jest otoczony pięknym parkiem, gdzie wznosi się kaplica – mauzoleum Podewilsów.

Bytów to stolica Pojezierza Bytowskiego. Do 1466 r. należał do Krzyżaków, którzy wznieśli zamek będący dzisiaj jednym z najcenniejszych zabytków regionu. Czworobok warowni spinają narożne baszty: trzy okrągłe i jedna czworoboczna. Z czasów krzyżackich pochodzi Dom Zakonny z zachowanym dawnym układem pomieszczeń: refektarzem, kaplicą, dormitorium i magazynami. Nowsze są: XVI – wieczne Dom Wdów i Dom Książęcy oraz XVII – wieczny budynek sądu. W zamku mieści się Muzeum Zachodnio-Kaszubskie i hotel, a w lipcu odbywa się tu Wielki Turniej Gryfa Pomorskiego.

W centrum Bytowa dominuje gotycka wieża kościelna i fundamenty kościoła św. Katarzyny. W sąsiedztwie tego pomnika gotyckiej architektury wznosi się „nowy kościół” św. Katarzyny z połowy XIX wieku. Sakralne zabytki uzupełnia ryglowy, XVII – wieczny dawny zbór protestancki. Nad jeziorem Jeleń zlokalizowane jest kąpielisko.

Pojezierze Bytowkie to malowniczy region pocięty głębokimi rynnami polodowcowymi, w których błyszczą tafle jezior. Największymi są jeziora Bobięcińskie Wielkie i Jasień. Pierwsze z nich rozciąga się w polodowcowej rynnie o długości 7 km i szerokości dochodzącej do 1,5 km. Akwen urozmaicają trzy duże wyspy. Na jednej z nich znajduje się XII – wieczne grodzisko. Jezioro Jasień ma niemal 8 km długości i 1,5 km szerokości, a we wsi o tej samej nazwie zachował się ryglowy kościół z renesansowym ołtarzem.

Dodaj komentarz