Rodzaje turystyki

Rodzaje turystyki

Turystyka to szerokie pojęcie. Obejmuje nie tylko podróżowanie związane jedynie z wypoczynkiem, ale również w innych celach np. biznesowych. Klasyfikacja turystyki oparta jest na motywie podróży.

Turystyka poznawcza i wypoczynkowa

Pojęcie turystyki poznawczej obejmuje przede wszystkim wyjazdy, które organizowane są w celu zwiedzenia określonego obiektu czy rejonu. Turystyka poznawcza to także wyjazdy edukacyjne mające na celu obserwowanie i poznanie przyrody np. safari czy birdwatching.

Turystyka wypoczynkowa z kolei związana jest jedynie z wypoczynkiem, mniejsze znaczenie mają kwestie związane z poznaniem danego miejsca. Osoby kierujące się tym motywem podróży wybierają miejsca pełne rozrywek np. hotele ze spa, miejscowości w których są parki rozrywki oraz miasta w których znajduje się wiele miejsc do imprezowania.

Oba te rodzaje turystyki często są ze sobą połączone. Wiele osób decyduje się na  wypoczynek z jednoczesnym poznaniem miejscowości, w której się zatrzymali.

Turystyka zdrowotna

Ten rodzaj turystyki związany jest z chęcią zadbania o zdrowie osoby podróżującej. Celem podróży są zazwyczaj miejscowości uzdrowiskowe, które ze względu na swoje położenia mają warunki środowiskowe wspierające leczenie wielu schorzeń. Miejscem wypoczynku są zazwyczaj sanatoria w których podróżujący może skorzystać z szeregu zabiegów z zakresu usług zdrowotnych.

Turystka zdrowotna to również podróże, często do innych krajów w celu skorzystania z lepszej opieki medycznej. Pojęcie turystyki zdrowotnej obejmuje także wyjazdy do spa mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz psychicznej

Turystyka biznesowa

Pojęcie turystyki biznesowej obejmuje zazwyczaj podróże służbowe odbywane w celu nawiązania oraz utrzymania kontaktów z partnerami biznesowymi danego przedsiębiorstwa. Pod to pojęcie zaliczają się również wyjazdy związane z uczestnictwem pracowników w wszelkiego rodzaju konferencjach oraz kursach. Turystyka biznesowa może być również połączona z turystyką wypoczynkową. Wiele firm organizuje dla pracowników wyjazdy wypoczynkowe w nagrodę za dobre wyniki lub mające na celu zmotywowanie ich do lepszej pracy.

Turystyka religijna

Turystyka religijna to przede wszystkim wyjazdy z motywem religijnym w tle. Zazwyczaj przyjmują postać pielgrzymki a ich celem jest prośba o łaski. Turystyka religijna może również przyjąć formę turystyki poznawczej gdy jej celem jest jedynie odwiedzenia miejsca świętego.

Jak widać, rodzaje turystyki mogą być bardzo zróżnicowane. Celem podróżujących jest nie tylko wypoczynek, ale również osiągniecie korzyści biznesowych czy chęć zadbania o zdrowie.

Dodaj komentarz