Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana

Jeszcze do niedawna praca dodatkowa wiązała się ze sporym stresem i raczej była wykonywana „po cichu”. Pieniądze były przekazywane z ręki do ręki, by uniknąć wszelkich formalności i dodatkowych obciążeń finansowych. Na szczęście ustawa z 2018 roku wprowadziła możliwość legalnego zarobku z tytułu prowadzenia działalności na małą skalę lub okazjonalnie, bez konieczności otwierania firmy. Takie możliwości daje działalność nierejestrowana. Na czym dokładnie polega? Podpowiadamy!

Działalność nierejestrowana pozwala na legalne uzyskiwanie drobnego dochodu. Oznacza to, że przychód wynoszący do 50 procent minimalnego wynagrodzenia miesięcznego nie wymaga wpisu naszej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, nie przekraczając takiej kwoty nie musimy odprowadzać składek ZUS – zarówno społecznych, jak i zdrowotnych. Jeżeli jednak twoja działalność wymaga posiadania kasy fiskalnej lub musi spełniać odpowiednie kryteria sanitarne konieczne jest przestrzeganie tych zasad. Musisz także pamiętać o opłaceniu podatku dochodowego z tytułu osiąganych zarobków – mimo wielu udogodnień masz obowiązek wprowadzić dotyczące dochodu dane w swoim zeznaniu PIT na koniec roku podatkowego.

Jeżeli chcesz rozpocząć prowadzenie działalności nierejestrowanej musisz wiedzieć, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy nie prowadziłaś/prowadziłeś firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Poza tym wymogiem pracę dodatkową w ramach działalności nierejestrowanej mogą wykonywać wszyscy, którzy oczywiście są pełnoletni. Zarówno studenci jak i emeryci mogą dorobić w ten sposób do domowego budżetu. Jednak osoby pobierające rentę lub tzw. wcześniejsi emeryci muszą uważać, by nie przekroczyć limitu kwot, jakie mogą dodatkowo zarobić – jeśli z dodatkowej pracy osiągnął przychód większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, muszą liczyć się ze zmniejszona kwotą świadczeń ZUS. Może się także zdarzyć, że całkowicie stracą świadczenia – stanie się tak, jeżeli dodatkowy zarobek wyniesie więcej niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał kalendarzowy. W takim przypadku prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy czy też renty rodzinnej ulega zawieszeniu. Ograniczenia te nie dotyczą osób, które osiągnęły już wiek emerytalny! One mogą spokojnie wykonywać dodatkowe zajęcie bez pilnowania powyższych limitów.

Działalność nierejestrowana daje wiele możliwości nie tylko w kwestii zarobku, ale także rozwoju czy podtrzymania zdobytych wcześniej umiejętności.

Dodaj komentarz